Senpai noticed you, Nitori

(Source: accidentalmarshmellow)